தொழிற்சாலை தகவல்

தொழிற்சாலை அளவு: 1,000 - 3,000 சதுர மீட்டர்

உற்பத்தி வரிகளின் எண்ணிக்கை: 2

ஒப்பந்த உற்பத்தி: OEM சேவை வழங்கப்பட்டது; வடிவமைப்பு சேவை வழங்கப்பட்டது; வாங்குபவர் லேபிள் வழங்கப்பட்டது

ஆண்டு வெளியீடு மதிப்பு: அமெரிக்க $ 1 மில்லியன் - அமெரிக்க $ 2.5 மில்லியன்

உற்பத்தி வரி திறன்: ஆண்டு ஒன்றுக்கு 5,000 செட்